تماس با سفارت

لطفا قبل از هرگونه تماس ، جهت کسب اطلاع در مورد موضوع مورد سوال ، ابتدا به اطلاعات مندرج در وب سایت و بخش کنسولی مراجعه نمائید.

ایمیلها را به زبان فارسی و با خط فارسی بنویسید . نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را در ایمیل درج نمائید تا در صورت لزوم با شما تماس گرفته شود.

بخش خدمات کنسولی فقط در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت 15.00 الی 16.00 پاسخگوی سئوالات کارشناسی هموطنان عزيز از طريق تلفن ميباشد

تماس با بخش کنسولي
تماس با بخش علمي و مطالعاتي
تماس با بخش سياسي
تماس با بخش اقتصادي و تجاري
تماس با بخش حقوقي و اجتماعي
تماس با بخش فرهنگي، هنري و ورزشي
تماس با بخش لتوني